تجهیزات خطوط تولید

دستگاه تستر لامپ

دستگاه پانچ و فشار

دستگاه چسب زن انواع لامپ

خط مونتاژ انواع لامپ

[us_image image=”13020″]

دستگاه پرس و تست مشخصات لامپ اتوماتیک

[us_image image=”13018″]

دستگاه لیزر مارک انواع لامپ

[us_image image=”13017″]

دستگاه چسب زنی دستی انواع لامپ

[us_image image=”13016″]

دستگاه کوره تست لامپ(جین)

[us_image image=”13023″]

هویه لامپ های ال ای دی

[us_image image=”13022″]

دستگاه پرس سرپیچ انواع لامپ دستی

[us_image image=”13024″]

دستگاه پرس و تست اتوماتیک سرپیچ